درمان لک های پوستی

لک های قرمزو لک های تیره پوست همانطورکه گفته شد عمل مختلفی دارند که بایستی بعد از بررسی علمی،علت یابی،معاینه دقیق و گرفتن شرح حال بیمار و بعضی مواقع پس از انجام آزمایشات و حتی تکه برداری از پوست،درمان صورت پذیرد.

انواع لک وعوامل ایجاد کننده آن

شایعترین علل ایجاد لک صورت، ملاسما یا لک حاملگی است و این لکها اغلب درخانم ها به صورت، لکی قهوه ای بوده که آهسته و قرینه به وجود می آید وچون لک ها بیشتر در زنان حامله ظاهر می شود یا عود میکند به لکهای حاملگی شهرت دارد ،ولی می تواند در خانم های مجرد و حتی به ندرت در مردان نیز دیده شود.

لک های تیره پوست

تغییرات رنگ پوست باعث ایجاد مشکلات روحی و اجتماعی در افراد شده و به خصوص در کسانی که به دلیل نوع شغل خود تماس چهره به چهره و مستمر دارند میتواند موجب افسردگی یا تاثیر گذاری بر فعالیت فرد شود.از این رو شناخت علل این اختلالات رنگدانه ای و درمان صحیح آنها بسیار مهم است و گاه درمانهای ناصحیح میتواند مشکل بیمار را زیادتر کند.

خطوط چهره

خطوط یا چین وچروک صورت به ۲نوع تقسیم میشود:
۱-نوع دینامیک که بر اثر حرکت مکرر عضلات صورت در طی سالها ایجاد می شوند
۲-نوع استاتیک که در اثر کاهش کشسانی پوست به علل متفاوتی ازجمله جاذبه زمین به وجود می آیند.