۸ نکته مهم که باید قبل از تمرین در نظر بگیرید

۸ نکته مهم که باید قبل از تمرین در نظر بگیرید ۸ نکته مهم که باید قبل از تمرین در نظر بگیرید opener 180x180

هنگامی که شما دو ۸۰۰ متر را شش بار تکرار میکنید. برای بار اول، سرعت شما کندتر از چیزی است که مدنظر داشته اید. به خود میگویید نگران نباش، به این علت که احساس میکنید با تکرار دوباره تمرین بهتر میشوید. اما دومین بار باز هم سرعت تان کمتر از قبل میشود. سومین بار سخت تلاش میکنید، باز هم سرعت تان از دفعات پیش کندتر میشود.

برطرف کردن چربی دور شکم

چربی دور شکم برطرف کردن چربی دور شکم aks 1 180x180

برای کوچک کردن شکم از چه ورزش هایی می توانیم کمک بگیریم چه نوع حرکات ورزشی به ما در این زمینه کمک می کنند چربی های اطراف شکم با چه ترفندهایی زودتر آب می شوند و چگونه تناسب اندام زودتر دست پیدا می کنیم شکم شش تکه چگونه قابل دستیابی است.