هشت عامل شروع کننده سکته های قلبی

هشت عامل ماشه ای شروع کننده سکته های قلبی حتی در افرادی که ظاهری سالم دارند ورود ناگهانی در هوای سرد یا آب سرد:حتی ورود ناگهانی یک فرد سالم  به آب سرد یا هوای سرد میتواند باعث اسپاسم شدید عروق کرونر شود و منجر به انفارکتوس (سکته قلبی) و یا حتی مرگ شود.  خشم و عصبانیت:تکانه […]

تعداد بیماران قلبی تا سال ۲۰۲۰، دو برابر می‌شود/ لزوم افزایش سرانه درمان

پایین بودن سرانه درمان و سهم پرداختی دولت و بیمه‌ها، باعث توزیع ناعادلانه و عدم دسترسی برخی بیماران به خدمات سلامت و درمان شده است. این در حالی است که گفته می‌شود تعداد بیماران قلبی تا سال ۲۰۲۰ به دو برابر افزایش می‌یابد.