بیوگرافی

میزان تحصیلات:   دکترای تخصصی

گروه آموزشی:      روانپزشکی

سوابق اجرایی:         معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم رفتاری

خدمات ما

تماس با ما

اصفهان -خ توحید- چهارراه توحید- مجتمع تجاری نگین – واحد۲۱۱

اصفهان / اصفهان