بیوگرافی

دکتر اشرف تشکری روانپزشک کودک و نوجوان در استان خوزستان شهر اهواز است.

خدمات ما

تماس با ما

اهواز - خیابان سلمان فارسی(نادری - خیابان شهید قنادان زاده(مولوی) - بین نادری و کافی - مجتمع مولوی - طبقه سوم

اهواز / خوزستان