• دکتر فرحناز کیان ارثی به شماره نظام پزشکی 3475 دارای دکتری تخصصی روانشناسی، کارشناس روانشناسی بالینی و کارشناسی ارشد روان سنجی می باشد

  سوابق علمی و تجربی ایشان :

  • عضو هیأت علمی دانشگاه دولتی سمنان
  • مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان
  • مدیر گروه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه پیام نور واحد کرج
  • مدرس دانشگاه آزاد(واحد علوم و تحقیقات)
  • مدرس دانشگاه پیام نور واحد کرج
  • استاد برگزیده گروه روان شناسی کودکان استثنایی سال 1392
  • راهنما و مشاور پایانامه ها و رساله های متعدد مقطع کارشناسی ارشد و دکترا
  • ویراستار علمی مجله علمی و پژوهشی روانشناسی بالینی دانشگاه سمنان
  • انتشار مقالات علمی و پژوهشی درمجلات معتبر
  • برگزار کننده ی کارگاه های متعدد در زمینه ی روان شناسی یادگیری، مباحث تربیتی، آمار و SPSS مقدماتی و پیشرفته
  • برگزاری کارگاه نظریه های یادگیری: کاربست در درمان
  • برگزاری کارگاه مهارت های زندگی ویژه دانشجویان
  • برگزاری کارگاه اختلال خواندن
  • برگزاری کارگاه اختلال دیکته
  • برگزاری کارگاه اختلال ریاضی
  • برگزاری کارگاه پرپوزال نویسی و سرچ
  • برگزاری کارگاه وکسلرکودکان(ویسک)با همکاری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
  • برگزاری کارگاه تعامل با فرزندان در عسلویه با همکاری شرکت پلیمرآریا ساسول(سهامی خاص)
  • برگزاری کارگاه روابط زوجین در تهران با همکاری سازمان فرودگاه ها
  • برگزاری کارگاه آسیب شناسی خانواده در تهران با همکاری سازمان فرودگاه ها
  • برگزاری کارگاه اضطراب در تهران با همکاری گروه خودروسازی سایپا
  • برگزاری کارگاه آموزشی بازی درمانی با همکاری سازمان نظام روان شناسی و مشاوره
  • برگزاری کارگاه تعامل با فرزندان در تهران با همکاری فرودگاه مهرآباد
  • کارشناس روان شناسی بالینی(دانشگاه شهید چمران اهواز)
  • کارشناس ارشد روان سنجی(دانشگاه علامه طباطبایی با کسب رتبه ی اول)
  • دکتری روان شناسی تربیتی(دانشگاه علامه طباطبایی با کسب رتبه اول)
 • مقالات

  کیان ارثی، فرحناز؛ صالحیان، فرهاد؛ نصیری پور، صدیقه. (1395). اثر موسیقی بر رفتار راننده. تهران: ترمه

  List of Some articles:
  Saif, A., & Kianersi, F. (2010). Mirror Neurons and Observational Learning. Educational Psychology( Psychology and Educational Sciences),6(19), 89-114. (in pesian)

  Kianersi, F., Saif ,A. (2011). Effective Structural Characteristics For Writing University Textbooks. Abstracts of the Articles of the Second National Congress of Human Sciences, Institute for Human Sciences and Cultural Studies. (in pesian)

  Jahan, F., Kianersi, F., & Rezaee, A. (2014).The Effectiveness of TRIZ Education on Increasing the Amount of Creativity and Its Components in Students. Quarterly Journal of Innovation and Creativity in Human Sciences, 4(13). (in pesian)

  Abdollahi, S., Kianersi, F., & Rahimian Bougar, E. (2014). Designing Multimedia Educational Package with Focus on Fundamental Skills of Learning and Examining Its Effectiveness on Reducing the Signs of Spelling Disorder. Learning Disabilities, 3(3), 38-54. (in pesian)
  Moradi, Sh., Rezaee, A., & Kianersi, F. (2014). Comparing the Effectiveness of Direct Instructing Method and Multimedia Instructing Method on Spelling Disorder. Learning Disabilities, 4(1), 89-99. (in pesian)
  Sayedi Andi, M., Makvand Hosseini, Sh., & kianersi, F. (2013). The Effect of Sand Playing Therapy on Decreasing Anxiety Disorders. New Educational Thoughts, 9(3), 76-93. (in pesian)
  Sayedi Andi, M., Makvand Hosseini, Sh., & Kianersi, F. (2013). The Effect of Sand Playing Therapy on Decreasing Anxiety Disorders Using OBSERVER Software. New Psychological Researches, 8(30). (in pesian)
  Taghavi, M., Najafi , M., & Kianersi, F. (2013). Comparing Alexithymia, Defensive Styles and Trait-state Anxiety in Patients with Generalized Anxiety, Major Depression and Normal Individuals. Clinical Psychology,5(2). (in pesian)
  Tarbaran, F., Rahimian Bougar, E., & Kianersi, F. (2013). Comparing the Emotional Schema, Cognitive-behavioral Avoidance and Cognitive-emotional System in Patients with Generalized Anxiety Disorder. Researcher, 18(5), 267-276. (in pesian)
  Nasiripour, S., Kianersi, F., & Talepasand, S. (2014). Examining the Cognitive Function and Attitudes of the Fourth Grade Elementary School Students in Mathematics. (in pesian)
  Nikdel, A.,Kianersi, F., & Nazifi, M. (2014). Examining the Cognitive Function and Attitudes of the Fifth Grade Elementary School Students in Mathematics. (in pesian)
  Radbakhsh, N., Mohammadifar, M., & Kianersi, F. (2013). The Effectiveness of Playing and Story Telling on Increasing the Creativity in Children. Originality and Creativity in Human Sciences,2(4). (in pesian)
  Alidoust Ghahfarokhi, F., Makvand Hosseini, Sh., & Kianersi, F. (2014). The Effectiveness of Motivational Interview on Following the Treatment of Patients on Dialysis . Journal of Medical Science of Shahrekord University. (in pesian)
  Soleimani, S., Rezaee, A., Kianersi, F. (2014). Construction and Normalization of Flourishing Questionnaire Based on Seligman's Model Among Iranian University Students. Journal of Research & Health,5(1), 3-12. (in English)
  Alijanzadeh, M.,Makvand Hosseini, Sh., & Kianersi, F.(2014). The Effectiveness of Group Dialectic Behavior - therapy Based on Instructing Skills on Aggression in Adolescents. Clinical Psychology, 23, 23-32. (in pesian)
  Hashemi, M., Bigdeli, I., & Kianersi, F. (2014). Examining the Role of Fluid Intelligence, Personality Traits and Fluid Intelligence in Predicting Academic Achievement. Educational Psychology. (in pesian)
  Shafiee Kamalabadi, M., Bigdeli, I., Alavi,K., & Kianersi, F. (2014). Examining the Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder and Its Comorbidity with Personality Disorders Among Veterans in Tehran. Clinical Psychology,6(1). (in pesian)

  • اهمیت سبک دلبستگی، دکتر فرحناز کیان ارثی اهمیت سبک دلبستگی parent n54ywsdxbymjwk52uluoqs9pig1qjwabnmkrqvso4c

   اهمیت سبک دلبستگی

     | اهمیت سبک دلبستگی |  مهمترین آدم های زندگی در دوران کودکی پدر و مادرهستند بخاطر همین سبک ارتباطی ای که اولین بار با آنها یاد گرفته می شود بعدها با سایر افراد هم ادامه پیدا می کند. اگر پدر و مادر وقتی که فرزندشان کوچک بوده کنارش حضور داشته اند و نیازها و احساساتش […]

  • در مورد هوش جنسی چه می دانید؟ drkianersi

   در مورد هوش جنسی چه می دانید؟

   آیا شما به لحاظ جنسی فرد باهوشی هستید؟ داشتن چه ویژگی هایی شما را به یک همسر فوق العاده در زمینه ی مسائل جنسی تبدیل می کند؟ آیا اینکه تمامی صفحات یک کتاب راهنمای جنسی زناشویی را حفظ باشید از شما فردی باکفایت در زمینه ی مسائل جنسی می سازد؟ به زندگی جنسی خود فکر […]

  • لجبازی در زندگی زناشویی لجبازی در زندگی زناشویی photo 2017 01 04 13 33 58 n2bedbgqdflasw07jg8bpjcra2iwe6lfgjj7vh0pwc

   لجبازی در زندگی زناشویی

   لجبازی به معنای پافشاری بر روی نظرات و عقاید خود و مخالفت با نظرات و عقاید طرف مقابل، می باشد.  این رفتار ناسازگارانه از ۱ سالگی شروع شده و در ۲ -۳ سالگی، زمانی که کودک وارد مرحله ی استقلال می شود و می تواند توسط انجام اعمال ممنوعه دیگران را کنترل کند، به اوج […]

  • گوش دادن فعالانه به همسر زمانی که با مشکلاتی روبرو می شود 1 n2befawgsub3b94fyb3yz1bsfcqsn6h12d44ci2srg

   گوش دادن فعالانه به همسر زمانی که با مشکلاتی روبرو می شود

     گوش دادن فعالانه به همسرزمانی که با مشکلاتی روبرو می شود زمانی که شما کسی را دوست دارید، کاملا طبیعی است که خود را در غم و شادی هایش شریک می دانید، به او ارزش می دهید، نگرانش می شوید، سعی می کنید از او مراقبت کنید،قبل از اینکه از شما درخواست کند به […]

  جهت مشاهده آخرین مقالات نوشته شده دکتر فرحناز کیان ارثی در سایت پزشکان ایران کلیک نمایید.
 • هوش و استعداد یابی:  در قدیم هوش به عنوان یک عامل کلی شناخته می شد و شامل پرداختن به امور دشوار، حل کردن مسأله و توانایی یادگیری در مدرسه بود. بر همین اساس صرفاً دانش آموزانی باهوش شناخته می شدند که نمره هایی بالایی در مدرسه می آورند، اما روان شناسان با بررسی زندگی نامه ی افراد موفق و برجسته ی دنیا در حیطه های مختلف به این نتیجه رسیدند که انواع مختلف هوش وجود دارد: هوش زبانی-کلامی، منطقی- ریاضی، موسیقایی، دیداری- فضایی، بدنی- جنبشی، درون فردی، میان فردی، طبیعت گرایانه و روحانی، هوش خلاقانه، هوش عملی و هوش آفریننده. اما نقش این هوش ها در آینده ی فرزند شما چیست؟ و شما به عنوان تصمیم گیرندگان اصلی، چه مسیری را برای آینده ی فرزند خود انتخاب خواهید کرد؟ در این راه، هیچ چیز مهم تر از آن نیست که بتوانید استعدادهای کودک خود را درست شناسایی و برای آن برنامه ریزی کنید. قطعا تمام افراد موفق و برجسته ی دنیا نیز این مسیر را طی کرده اند. در گذر از این مسیر ما همراه شما خواهیم بود.

   

  مشکلات و مشاوره های تربیتی:

   والدین هر روز با مواردی مانند ترس ها، اضطراب ها، بد خلقی ها، عادات غذایی نا مناسب، دشواری در تنظیم ساعت خواب، نظم و ترتیب، جرات ورزی، خود تنظیمی، مسائل دوران بلوغ ، اعتیاد به اینترنت و تلفن همراه، اضطراب امتحان، بی انگیزه بودن، روابط دوستی و کم رویی و مانند اینها در کودکان خود مواجه می شوند. هر یک از آن ها می توانند آرامش و کارکرد یک خانواده را مختل کنند و بر روابط والدین تاثیر بسیار زیادی بگذارد. چه بسا کودکانی که توانایی های هوشی بسیار بالایی دارند اما به دلیل رفتار نامناسب نمی توانند موفقیت لازم را کسب کنند. دکتر جیمز کمبل در مطالعات خود بر روی 10000کودک تیز هوش به این نتیجه رسید که همۀ آنها یک ویژگی مشترک دارند و آن اینست که والدین آگاهی داشتند که از سبک های فرزند پروری مناسب استفاده می کردند، با مراحل رشد کودکان در حیطه های مختلف آشنایی داشتند، توانایی های فرزندان خود را پرورش می دادند و از موفقیت های آنان حمایت می کردند. علاوه بر پرداختن به مسایل آموزشی و تحصیلی یکی از مهمترین نکات در مورد موفقیت فرزندان آشنایی با اصول علمی و صحیح تربیت فرزند می باشد که در آیندۀ شغلی و سلامت روان آنها به عنوان یک متغیر مهم قلمداد می شود.

  ناتوانی های یادگیری:   آیا فرزند شما نیز در خواندن کتاب های درسیِ خود مشکل دارد؟ آیا فرزند شما به صورت مکرر در دیکته نمرات پایینی کسب می کند؟ آیا حل مسایل ریاضی برای فرزند شما دشوار است ؟
  مشاهدات نشان می دهد که در تعداد زیادی از خانواده ها با شروع سال تحصیلی نگرانی ها ی والدین مخصوصا مادران نیز شروع می شود. آنها مجبور هستند ساعات زیادی از زمان خود را صرف امور تحصیلی فرزندانشان کنند. به آنها دیکته بگویند، بارها و بارها کتابهای درسی را به همراه فرزندشان مرور کنند، مسایل ریاضی را حل کنند و در نهایت باز هم فرزندشان موفقیت لازم را کسب نمی کند. این امر هم والدین و هم دانش آموزان را در ادامه راه مایوس می کند؛ به ویژه اینکه تعداد زیادی از این دانش آموزان با رفتن به مقطع دبیرستان و دشوار تر شدن دروس، ترک تحصیل می کنند یا نمرات آنها آنقدر در سطح پایینی است که نمی توانند به دانشگاه راه یابند. برای کمک به این دانش آموزان باید به صورت دقیق با ویژگی های آنان آشنا شویم. در این مرکز، هر سه گروه دانش آموزان با مشکلات خواندن، نوشتن و ریاضی برنا مه های آموزشی و درمانیِ شناختی بر اساس روشهای درمانی مختلف از قبیل تقویت توالی دیداری، تمرکز بر مهارت های شنیداری ، یکپارچگی های حسی و حرکتی، و نوروفیدبک در نظر گرفته شده است.

  آزمون های شخصیتی، شغلی و تفسیر نقاشی: یکی از مهمترین ابزارها جهت سنجش ویژگی های افراد آزمون های روانی است. این آزمون ها می تواند صفات و ویژگی های افراد، توانایی های هوشی و شناختی و نیز علایق و اولویت های شغلی آنان را مد نظر قرار دهد. انجمن روانشناسان امریکا استاندارد های بالایی مرتبط با آزمون گیری، ارزیابی و تشخیص منتشر کرده است. با رعایت این اصول آزمون های متعدد علمی اجرا می شوند و نتایج آنها با شرح و تفسیر کامل در قالب متن و نمودار به همراه نکات تکمیلی و تفسیری به مراجعین عزیز ارائه می شود تا بدانند چگونه باید از نتایج این آزمون ها جهت رشد شخصی خود استفاده کنند.

  رشد شخصی، شغلی، پیشرفت تحصیلی: رشد یعنی تغییر و تغییر یعنی تصمیماتی که باید به طور مداوم گرفته شوند تا فرد را به اهداف خود برسانند. بدین منظور باید از مسیر خود خارج شوید تا فرصت های رشد را پیدا و از آن استفاده کنید و اما بدانید رشد آسان نیست و برای رشد باید به طور منظم و مداوم توانایی های خود را آگاهانه توسعه دهید و سیستمی برای رسیدن خود به اهدافتان در یک بازه ی زمانی مشخص طراحی کنید. ما برحسب اصول و نظریه های یادگیری در مراحل رشد و شکوفایی همراه شما خواهیم بود.

  روابط بین فردی و مشاوره ی پیش از ازدواج:
  با توجه به محورهای شناختی، عاطفی، جنسی، سبک های فکری و شخصیتی و اجرای آزمون ها و مصاحبه های فردی و زوجی، مشاوره های لازم جهت اطمینان از صحت این تصمیم مهم یعنی ازدواج صورت می گیرد.

 • سوال از پزشک

  قسمت های زیر را تکمیل کنید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  سوالات پرسیده شده

  1. درود فراوان همکار عزیز
   درخصوص مقوله درمان اختلالات اعصاب و کار تخصصی هیپنوتراپی، بنده سئوالاتی دارم
   اگر امکان ایمیل یا راه ارتباطی بهتری باشد خرسند می شوم
   سپاسگزارم

   0
  2. سلام.من با آقایی در مورد موضوع ازدواج صحبت کردم.جوان خوبی بود.جلسه بعدی مادر ایشان به صورت جلسه زنانه آمدن منزل و بعد پیگیری کردن که دختر و پسر باهم صحبت کنن.از طرف پدر من مطرح شد که یکبار آقا پسر بیان منزل البته با تعدادی از اعضای خانواده و بعد ادامه صحبتهای دو طرف ولی آقا پسر شخصا اظهار میکنه که از آمدن منزل خجالت میکشه حاضره جایی بیرون منزل با درم ملاقات کنه ولی داخل منزل نمیتونن بیان.چون خانوادشون شهرستان هستن و قرار شده با برادر کوچکشان که تهران هستن بیان ولی به نوعی شرم حضور دارن.میگویند که یه جلسه دیگه با من صحبت کنن و یعد با پدر و مادرشون بیان.نمیدانم چکار کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.

   0
  3. سلام استاد وقتتون بخیر . پسرم ۲ سال و ۸ ماهشه و علایق خاصی داره. بدون اینکه هیچ آموزش رسمی یا خاصی دیده باشه جز ۳۰ قرآن، سوره واقعه و از ابتدای قرآن رو تا آیه ۲۰ سوره بقره حفظ است و روخوانی میکنه. اعداد رو تا ۱۲۰۰ می شناسه و حتی تو صفحه کلید تایپ می کنه. حافظه فوق العاده ای داره. شماره تلفن اکثر اقوام رو حفظه و خودش شماره میگیره.خواندن رو هم در حد یک بچه اول ابتدایی انجام میده. علاقه خیلی زیادی به یادگیری داره و خیلی ذوق نشون میده که چیزهای جدید یاد بگیره. نمیدونم باید چیکار کنم؟! نگران هستم نمیدونم باید به آموزشش جدی تر بپردازم یا همین روال رو طی کنیم؟! یا حتی خیلی تشویقش نکنم؟!!! خواهش میکنم راهنماییم کنید.

   0
   • سلام
    وقت شما بخیر
    عالیه که فرزند شما اینهمه توانایی دارند
    اموزش داشته باشید
    اما اصلا لزومی برای اموزشهای رسمی و خشک وجود ندارد
    احتمالا هوش کلامی بالایی دارد
    بهتر است برنامه های غنی سازی داشته باشید
    اما اموزشهای زود هنگام مربوط به تکالیف مدرسه مانند خواندن جای بحث و تامل دارد
    موفق و شاد باشید

    0
  4. سلام خانم دکتر ،دختر ۴ و نیم ساله ای دارم و الان هم ١ ماهه باردارم،دخترم حدود یک سال هست که به شدت نگران باردار شدن من هست و حتی زمانی که به شوخی هم بگم اگه نی نی بیارم شما صاحب خواهر برادر میشین و کلی خوشگذرونی ها با هم دارین،ایشون به شدت گارد میگیره و عصبانی میشه،من الان باید چطوری باهاشون رفتار کنم و به چه شیوه ای مطلعش کنم؟

   0
 • تماس با ما

  تهران میدان ونک خیابان والی نژادساختمان پزشکان سینا پلاک 54 واحد203

  تهران / تهران